Historie školy
  

 

Něco málo z historie             

 Začátkem péče o mentálně postižené ve Valašském Meziříčí bylo otevření Pomocné školy.
Jednání o zřízení této instituce začalo 16. srpna 1945.
Dne 5.11. 1945 uvědomuje Zemská školní rada v Brně, že zřízení Pomocné školy se povoluje.
Okresní školní výbor ve Valašském Meziříčí oznamuje dopisem č.j. 842/8 ze dne 17. 11. 1945 zřízení samostatné pomocné školy.


První vyučovací rok byl zahájen 19. 11. 1945.

Pomocná škola byla umístěna v budově reálného gymnázia na Husově ulici. Jako první zde vyučoval odborný učitel Jindřich Slimáček, který se stal také jejím prvním ředitelem.
V důsledku oprav gymnázia bylo od 1.9.1947 vyučování přeloženo do místní měšťanské školy na Komeského ulici.

 

                    Během prázdnin roku 1948 se škola znovu stěhovala. Tentokrát do Mikyškova domu na Sokolské ulici. Poprvé se v tomto školním roce používá název Zvláštní škola.
 

 

V září 1980 se Zvláštní škola stěhovala do nových prostor na ulici Křižná. V roce 1981 byly otevřeny další pavilony nové budovy. V moderní pavilonové škole se vyučuje dodnes.

 

 

 

K  důležitým  datům patří:

září 2000  -    získali jsme právní subjektivitu a součástí školy se stala i Mateřská škola v Dětské psychiatrické léčebně         v Brankách n. M.             

září 2004  - změna názvu školy na Speciální školy
září 2005    -   
opět jsme změnili název a to na Základní škola

a Mateřská škola Valašské Meziříčí

září 2006  -  zrušena   DPL v Brankách a s ní i třídy speciální školy

 

září 2013  -  otevřena třída MŠ pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem

 V současnosti  jsou  součástmi školy :

Mateřská škola
Mateřská škola při Zdravotnickém zařízení
Základní škola praktická
Základní škola při zdravotnickém zařízení
Speciální škola

Školní družina
Školní jídelna - výdejna