Rozpočet školy


Popis Soubor
Upravený rozpočet na rok201870238928_1.pdf
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace ...70238928_2.pdf
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem70238928.pdf
Upravený rozpočet na rok2018