Zaměstnanci
  

Bc. Daniela Kraftová - spec. pedagog pro MŠ

Bc. Nikola Podzemná - spec. pedagog pro ZŠ

(Mgr. Monika Kundátová - na MD)