Základní informace
  

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení je odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 782.

Zde se nachází oddělení mateřské školy a základní školy.

S dětmi a žáky pracují dvě pedagogické pracovnice. Pro svoji výchovně vzdělávací činnost využívají hernu - jídelnu a hrací kout. Jsou velice pěkně a vkusně vybaveny nábytkem, hračkami, pomůckami a vyzdobeny pestrými dekorativními prvky. S dětskými pacienty rovněž pracují individuálně na pokojích. Žáci jsou vyučováni po souhlasu ošetřujícího lékaře. Doba výuky se přizpůsobuje léčebnému režimu oddělení. Při své výchovně vzdělávací práci vycházíme z individuality každého dětského pacienta.

Cílem školy je zabezpečit dětem plynulý přechod do kmenové školy po návratu z nemocnice, zbavit je strachu, odvést pozornost od bolesti a vyplnit jejich volný čas v nemocnici, čímž je také pozitivně ovlivňován jejich celkový zdravotní stav. K tomu přispívá dobrá spolupráce se zdravotnickými pracovníky a respektování léčebného režimu dětského oddělení.