Zaměstnanci
  

Mgr. Roman Petružela - ředitel školy, spec. pedagog

Mgr. Bohumila Valášková - zástupkyně ředitele, spec. pedagog

 

 

Mgr. Taťána Bařinková - spec. pedagog

Mgr. Petra Dufková - spec. pedagog

Mgr. Magda Kulišťáková - spec. pedagog

Mgr. Marie Papežová - spec. pedagog

Mgr. Veronika Spáčilová - spec. pedagog

Mgr. Kateřina Šimurdová - spec. pedagog

Mgr. Jana Trusinová - spec. pedagog, výchovná poradkyně

 

Růžena Jungová - asistentka pedagoga

Drahomíra Skýpalová - asistentka pedaoga

 

Jana Cahlíková - personalistka,evidence stravování

Jitka Navrátilová - ekonomka

Marie Fiurášková - uklizečka

Milena Žlebková - uklizečka

Hana Lípová - kuchařka

Petr Kulišťák - školník