Projekty
  
  
05. 05. 2014    16:07:04
Šance pro každého - projekt ESF

V ZŠ a MŠ Křižná začaly od 1. ledna 2013 práce na projektu Šance pro každého (CZ.1./1.4.00/21.3831), který je zaměřen na individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků. Ve 2. pololetí tohoto školního roku byly zavedeny ve 3., 4. a 5. třídě předměty Individuální výuka čtení a Individuální výuka matematiky. Speciální pedagogové se v těchto hodinách věnují vytypovaným žákům, kteří mají různé výukové problémy, pomalejší tempo práce nebo nedostatky v učivu nižších ročníků. Příští rok bude individualizace výuky rozšířena i do dalších ročníků a přibude individuální výuka zaměřená na přírodovědné vyučování. Projekt bude ukončen 30.6.2015.


V ZŠ a MŠ Křižná i v tomto školním roce pokračujeme v projektu Šance pro každého (CZ.1./1.4.00/21.3831), který je zaměřen na individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků.  Žáky vzděláváme v předmětech Individuální výuka čtení a Individuální výuka matematiky. Speciální pedagogové se v těchto hodinách věnují vytypovaným žákům, kteří mají různé výukové problémy, pomalejší tempo práce nebo nedostatky v učivu nižších ročníků.  Projekt bude ukončen 30.6.2015.   

                                                Mgr. Jitka Korábečná