Projekty
  
  
09. 11. 2017    09:33:06
Aktivně k lepším vzdělávacím výsledkům - ESF OP VVV

Od 6.2. 2017 do 5.2. 2019 škola realizuje projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005313 pod názvem

Aktivně k lepším vzdělávacím výsledkům v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Na naší škole jsou v rámci tohoto projektu uskutečňovány tyto aktivity :

-          Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

-          Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Realizovaná setkání s rodiči