Projekty
  
  
23. 03. 2017    12:59:29
Šance pro každého - individualizací ke zkvalitnění výuky (ESF OP VK-IP)

Číslo výzvy : 21 Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.4 unit costs    

Reg.č.GP : CZ.1.07/1.4.00/21.3831

Název projektu : Individualizací ke zkvalitnění výuky

Zkrácený název : „Šance pro každého“

Název projektu anglicky : Chance for everyone

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. : 6618/21/7.1.4/2012 vydané pro roky realizace projektu od 2012 do 2015

Rozpčet projektu celkem : 600 136,00 Kč

Datum zahájení realizace projektu : 01.01.2013

Datum ukončení projektu : 30.06.2015

 

Cílem projektu bylo docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání v oblasti čtenářské a informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a dále vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Výstupem byli podpořeni žáci v počátečním vzdělávání. Výuka probíhala plánovitě podle plánů IV a vždy přizpůsobena aktuálnímu stavu potřeb žáka.

Realizace projektu byla ukončena k 30.06.2015.