Projekty
  
  
02. 06. 2014    17:10:27
Šance pro všechny - projekt ESF

Naše škola od 1. listopadu 2010 pracuje s přispěním Evropského sociálního fondu - podařilo se jí získat finanční dotace pro podporu a rozvoj vzdělávání našich žáků.

 

Název projektu:                Podpora integrace žáků se specifickými vzdělávacími požadavky do společnosti,zkvalitněním jejich vzdělávání a zvýšením jejich šance absolvovat další stupeň vzdělávání a uplatnit se na trhu práce.

 

Zkrácený název:               Šance pro všechny

 

Stručný obsah a cíle:        Hlavním cílem projektu je integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do společnosti, v současné době zkvalitněním jejich vzdělávání a zvýšením inkluzivity s přihlédnutím k aktuálním potřebám těchto žáků, v budoucnu zvýšením jejich šancí absolvovat další stupeň vzdělávání a úspěšně se začlenit do pracovního života. Hlavním cílem projektu bude obohacení a inovace hodin výtvarné výchovy a pracovního vyučování, seznámení žáků s tradičními i novými pracovními technikami.

Součástí projektu budou také exkurze do výrobních podniků, malých firem, a výjezdy do odborných učilišť a středních škol v regionu Valašské Meziříčí. Účelem těchto akcí bude poznání možností dalšího vzdělání a pracovního uplatnění.

Žákům základní školy praktické projekt přinese nové informace a usnadní jim orientaci v budoucím pracovním životě.

 

Rozpočet projektu:              1 888 920,79 Kč

 

Trvání projektu:                  1.11.2010 – 30.6.2012

 

Přehled akcí pořádaných projektem je rozvržen do skupin podle klíčových aktivit.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:Specializovaný kurz ARTETERAPIE pro žáky s MR, Hradec Králové 2010


12.1.2011 - kurz ergoterapeutických technik: šperky z drátků a korálků (Rooya Valašské Meziříčí)

22.1.2011 - kurz ergoterapeutických technik: plstění z vlny za sucha (Rooya Valašské Meziříčí)

2.2.2011 - kurz ergoterapeutických technik: letování kamenů (Rooya Valašské Meziříčí)

1.4.2011 - specializovaný kurz nových technik ve VV a PV - Velikonoční krasličení (Lena Freyová)

 

26.2.2011 - kurz netradičních pracovních technik: Zapichovaný patchwork

 

21.5 a 22.5. 2011 - kurz netradičních pracovních technik: Pergamano

 

5.2. - 29.5. 2011 - kurz netradičních pracovních technik: Batika

 

5.2. - 2.4. 2011 - kurz netradičních pracovních technik: Drátkování

 

1.5. - 29.5. 2011 - kurz netradičních pracovních technik: Pedig

 

5.2. - 29.5. 2011 - kurz netradičních pracovních technik: Korálkování, Šperk

 

1.10.2011 - specializovaný kurz netradiční pracovní techniky: Práce s polymerovou hmotou FIMO


5.10. 2011 - specializovaný kurz nových technik ve VV a PV - Kouzla podzimu (Lena Freyová)

 

8.10.2011 - kurz netradičních pracovních technik: Šitý šperk - náramek


22.10.2011 - ergoterapeutický kurz - Pletení košíků z papíru

29.10.2011 - kurz pracovních technik - Netradiční vánoční ozdoby


1.11.2011 - specializovaný kurz nových technik ve VV a PV - Vánoční inspirace (Lena Freyová)


5.,6.11.2011 - specializovaný výtvarný kurz: Kreslení pravou mozkovou hemisférou 

 

12.11.2011 - kurz netradiční pracovní techniky: Smaltování, drátěné vánoční ozdoby

 

19.11.2011 - výtvarné nápady a techniky pro děti - víkendový kurz školitelky Leny Freyové

 

7.12.2011 - kurz netradiční výtvarné techniky - Enkaustika

8.12.2011 - seminář ICT - Powerpoint 

 

12.12.2011 - seminář ICT - Zoner photo studio 13

 

21.12.2011 - kurz netradiční pracovní techniky - Vizovické těsto

 

 

Exkurze vycházejících žáků do SŠ,SOU a OU a výrobních podniků v regionu:24.11.2010 - exkurze vycházejících žáků do OPOP Valašské Meziříčí


19.1.2011 - exkurze vycházejících žáků do SOU Valašské Klobouky

 

9.2.2011 - exkurze vycházejících žáků do Střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí

18.4.2011 - exkurze vycházejících žáků do soukromé umělecké dílny v Zubří
fotky výsledných výrobků si můžete prohlédnout ZDE.

 

8.6.2011 - exkurze žáků speciální školy do keramické dílny v Oznici - článek si můžete přečíst ZDE.

16.6.2011 - exkurze žáků do Gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí

 

10. a 18.10.2011 - exkurze vycházejících žáků do OU Kelč - hodnotící zprávu si můžete přečíst ZDE.

14.11.2011 - exkurze vycházejících žáků do SOU stavební ve Valašském Meziříčí

 

25.11.2011 - Řemeslný jarmark - Krajkářský a řemeslný spolek - Žáci kmenové a partnerské školy ze Vsetína si prohlédli expozici a ukázky netradičních řemeslných technik: paličkování, malování baněk, šití valašských papučí, tkaní, háčkování, drátkování, patchworku a dřevořezby. 


7.3.2012 -  exkurze vycházejících žáků do skláren v  Karolince

 

22.5.2012 - exkurze žáků ZŠ praktické a speciální do keramické dílny v Oznici

 

25.6.2012 - exkurze žáků školy do Ruční papírny ve Velkých Losinách

 

26.6.2012 - exkurze žáků školy do Gumáren v Zubří a Uniparu v Rožnově pod Radhoštěm

 

 

Další akce pořádané projektem:

5.1.2011 - výtvarný projekt Malování na sníh - Projekt byl určen žákům prvního stupně a speciálních tříd. Žáci experimentovali s netradiční výtvarnou technikou.

4.5. 2011 - Seminář netradičních pracovních technik - seminář pro pracovníky kmenové školy i partnerských škol s nabídkou technik : plstění za sucha, drátkování, zapichovaný patchwork.


12.10.2011 - Seminář netradičních výtvarných technik - seminář pro pracovníky kmenové školy i partnerských škol s širokou nabídkou výtvarných technik pro speciální školu, 1. a 2. stupeň ZŠ.

3.2.2012 - Seminář netradičních pracovních a výtvarných technik pro pracovníky kmenové školy - pedagogové byli proškolení v technikách Enkaustika a pletení na hrábích.

14.3.2012 - Seminář netradičních pracovních technik II. - seminář pro pracovníky kmenové školy i partnerských škol s širokou nabídkou technik: tisk na látku, moosgummi, enkaustika, pedig pro nejmenší, korálkování, ručně šitý patchwork, pletení na hrábích.

23. - 27.4. 2012 - Projektový týden- Člověk a příroda (ochrana životního prostředí) - ekologická výtvarná soutěžDEN ZEMĚpracovní workshop - Lena Freyová

Školní výstava výrobků a výkresů z hodin VV a PV - Zámek Žerotínů 11.-15.6.2012 -vernisáž fotky ZDE

Fotky expozice výstavy můžete shlédnout ZDE.

Po ukončení výstavy jsme nástěnky s výkresy přemístili na chodbu školy tak, aby si je mohli prohlédnout rodiče, kteří přicházeli na třídní schůzky. Fotky ZDE.

 

 

Zavedení zájmových kroužků pod záštitou ESF:

 

Zájmový kroužek “Tvořílci” Valašské Meziříčí

 

2 zájmové kroužky Vsetín, Turkmenská

 

2 zájmové kroužky Rožnov pod Radhoštěm