Zaměstnanci
  
  
30. 03. 2016    10:58:26
Zaměstnanci škol. rok 2015/2016

Mgr. Drahomíra Chytilová - spec. pedagog, ředitelka školy

Mgr. Bohumila Valášková -spec. pedagog, zástupkyně ředitelky

 

Mgr. Taťána Bařinková - spec. pedagog

Petra Dufková -spec. pedagog

Mgr. Jana Farbáková - spec. pedagog

Bc. Ladislava Jašíčková -spec. pedagog

Mgr. Jitka Korábečná -spec. pedagog

Mgr. Magda Kulišťáková -spec. pedagog

Bc. Daniela Kraftová -spec. pedagog

Mgr. Dagmar Machálková - spec. pedagog

Mgr. Marie Papežová -spec. pedagog

Bronislava Pelechová -vychovatelka ŠD

Mgr. Roman Petružela -spec. pedagog, preventista

Mgr. Kateřina Šimurdová -spec. pedagog

Mgr. Jana Trusinová -spec. pedagog, výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Urbanová -spec. pedagog

Mgr. Veronika Vozihnojová -spec. pedagog

 

Růžena Jungová -asistentka pedagoga

Alena Nejedlá -asistentka pedagoga

Eliška Pavelová -asistentka pedagoga

Nikola Podzemná -asistentka pedagoga

Bc. Xenie Poljaková -asistentka pedagoga

Dagmar Přadková - asistentka pedagoga

 

Jana Cahlíková - personalistka, evidence stravování

Jitka Navrátilová -ekonomka

Marie Fiurášková -uklizečka

Milena Žlebková -uklizečka

Hana Lípová -kuchařka

Mgr. Jaromír Chytil - školník