Zaměstnanci
  
  
16. 05. 2022    14:00:24
Zaměstnanci škol. rok 2021/2022

Mgr. Roman Petružela - spec. pedagog, ředitel školy

Mgr. Bohumila Valášková -spec. pedagog, zástupkyně ředitele

 

Mgr. Taťána Bařinková - spec. pedagog

Mgr. Petra Dufková -spec. pedagog

Mgr. Miroslava Dufková - spec. pedagog ZŠ nem.

Mgr. Ladislava Jašíčková -spec. pedagog

Bc. Kateřina Koldová, DiS - spec. pedagog MŠ 

Mgr. Jitka Korábečná -spec. pedagog

Mgr. Magda Kulišťáková -spec. pedagog

Mgr. Dagmar Machálková - spec. pedagog

Bronislava Pelechová -vychovatelka ŠD

Lucie Smilková - spec. pedagog MŠ nem.

Mgr. Kateřina Šimurdová -spec. pedagog

Mgr. Jana Trusinová -spec. pedagog, výchovná poradkyně

Bc. Stanislava Žlebková - spec. pedagog MŠ

David Indrák - spec. pedagog

 

lic. Hana Váhalová - asistentka pedagoga

Lucie Snídalová - asistentka pedagoga

Veronika Bačová -asistentka pedagoga

Petra Buberníková -asistentka pedagoga

Pavlína Hlavoňková - asistentka pedagoga

Drahomíra Skýpalová - asistentka pedagoga

Dagmar Macháňová - asistentka pedagoga

Bc. Eva Hruboňová, DiS. - asistentka pedagoga

Beata Ludmila Tuliová - asistentka pedagoga

Kristýna Paprskářová - asistentka pedagoga

 

(Eliška Tkáčová -asistentka pedagoga na MD)

(Mgr. Veronika Spáčilová - spec. pedagog na MD)

(Mgr. Nikola Podzemná - spec. pedagog na MD)

(Bc. Daniela Kraftová -spec. pedagog na MD) 

 

Jana Cahlíková - personalistka, evidence stravování

Jitka Navrátilová -ekonomka

Soňa Střítežská -uklizečka

Lucie Petrnková- uklizečka

Milena Žlebková -uklizečka

Hana Lípová -kuchařka

Petr Kulišťák - školník