Zaměstnanci
  
  
04. 02. 2019    09:01:48
Zaměstnanci školní rok 2018/2019

Mgr. Roman Petružela - spec. pedagog, ředitel školy

Mgr. Bohumila Valášková -spec. pedagog, zástupkyně ředitele

 

Mgr. Taťána Bařinková - spec. pedagog

Mgr. Petra Dufková -spec. pedagog

Mgr. Ladislava Jašíčková -spec. pedagog MŠ

Mgr. Jitka Korábečná -spec. pedagog

Mgr. Magda Kulišťáková -spec. pedagog

Bc. Daniela Kraftová -spec. pedagog MŠ

Mgr. Dagmar Machálková - spec. pedagog

Mgr. Marie Papežová -spec. pedagog

Bronislava Pelechová -vychovatelka ŠD

Bc. Nikola Podzemná - spec. pedagog ZŠ

Mgr. Veronika Spáčilová - spec. pedagog

Mgr. Kateřina Šimurdová -spec. pedagog

Mgr. Jana Trusinová -spec. pedagog, výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Urbanová -spec. pedagog

Bc. Stanislava Žlebková - spec. pedagog MŠ

 

David Indrák - asistent pedagoga

Bc. Kateřina Koldová, DiS - asistentka pedagoga

Růžena Jungová -asistentka pedagoga

Petra Buberníková -asistentka pedagoga

Pavlína Hlavoňková - asistentka pedagoga

Drahomíra Skýpalová - asistentka pedagoga

Dagmar Macháňová - asistentka pedagoga

 

(Eliška Tkáčová -asistentka pedagoga na MD)

 

Jana Cahlíková - personalistka, evidence stravování

Jitka Navrátilová -ekonomka

Marie Fiurášková -uklizečka

Milena Žlebková -uklizečka

Hana Lípová -kuchařka

Petr Kulišťák - školník