Zaměstnanci
  
  
25. 01. 2018    12:32:46
Zaměstnanci školní rok 2017/2018

Mgr. Drahomíra Chytilová - spec. pedagog, ředitelka školy

Mgr. Bohumila Valášková -spec. pedagog, zástupkyně ředitelky

 

Mgr. Taťána Bařinková - spec. pedagog

Mgr. Petra Dufková -spec. pedagog

Bc. Ladislava Jašíčková -spec. pedagog MŠ

Mgr. Jitka Korábečná -spec. pedagog

Mgr. Magda Kulišťáková -spec. pedagog

Bc. Daniela Kraftová -spec. pedagog MŠ

Mgr. Dagmar Machálková - spec. pedagog

Mgr. Marie Papežová -spec. pedagog

Bronislava Pelechová -vychovatelka ŠD

Mgr. Roman Petružela -spec. pedagog, preventista

Bc. Nikola Podzemná - spec. pedagog ZŠ

Mgr. Kateřina Šimurdová -spec. pedagog

Mgr. Jana Trusinová -spec. pedagog, výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Urbanová -spec. pedagog

 

David Indrák - asistent pedagoga

Renata Doničová - asistentka pedagoga

Růžena Jungová -asistentka pedagoga

Eliška Tkáčová -asistentka pedagoga

Ludmila Gajdošíková -asistentka pedagoga

Pavlína Hlavoňková - asistentka pedagoga

Mgr. Gerda Sobotková - asistentka pedagoga

 

 

Jana Cahlíková - personalistka, evidence stravování

Jitka Navrátilová -ekonomka

Marie Fiurášková -uklizečka

Milena Žlebková -uklizečka

Hana Lípová -kuchařka

Petr Kulišťák - školník