Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:26:06
Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok…

…..ani letos na naši školu nezapomněli. A tak v pátek dopoledne nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Děti se velice těšily, některé však s menšími či většími obavami. Jistě věděly, že jejich chování není tak úplně v pořádku. V každé třídě Mikuláš přečetl dobré i horší skutky dětí, anděl rozdal sladkosti a čerti postrašili malé nezbedy. Někteří i na kolenou slibovali, že se do příštího roku polepší, a tak nám nakonec nikoho neodnesli.

     Možná by nebylo marné, kdyby se podobné akce konaly častěji. Vždyť Mikuláš se už jako biskup stal zřizovatelem škol a sirotčinců a často tam také chodil. Ve středověké škole se o sobotách konal tzv. examen. Před představeného předstoupili všichni žáci a byly přečteny jejich pochvaly a přečiny. Pak byli vyzkoušeni z probrané látky a dle výsledku pochváleni nebo potrestáni metlou. To prováděli ředitelovi pomocníci, a ti se postupem doby proměnili v čerty.

Ovšem středověk už je dávno za námi, takže zase příští rok…

 Mgr. M.Kulišťáková, spec. ped.