Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:28:08
Poděkování firmě PWO Czech Republic a.s.

     Radostných zpráv není nikdy dost a v září si u nás dobré zprávy podávaly dveře. Co tím myslím? Vážení čtenáři, není mnoho těch, kteří jsou ochotni podpořit činnost škol. ZŠ a MŠ na Křižné poskytuje výchovně vzdělávací péči žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením a s poruchou autistického spektra. Někteří žáci musí mít svá pracovní místa speciálně upravená a peněžní prostředky na ně hledáme i prostřednictvím projektů. Jeden takový byl vytvořen na konci loňského školního roku. Oslovila jsem firmy i jednotlivce. Patřila mezi ně i firma PWO Czech Republic a.s., která sídlí na Palackého ulici ve Valašském Meziříčí. Ta významně finančně pomohla naší škole tím, že jsme mohli zakoupit a v tomto týdnu i předat Martinu Božákovi, žáku ST2, speciální pojízdné křeslo. To dopomůže k jeho soběstačnosti při plnění úkolů ve vyučování a zajistí jeho komfortní zdravé sezení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům komise firmy PWO, kteří byli pro, aby mimořádná peněžní částka pomohla naléhavě vyřešit náš požadavek. Vaší vstřícnosti si nesmírně vážíme a ještě jednou děkujeme.

Mgr. Dagmar Machálková, spec. pedagog