Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:27:39
Nový školní rok 2014/2015 je tady

Tak nám to začalo

Každý z nás má nějakou vzpomínku na první den ve škole. Pro někoho to byl den jako každý jiný, někdo by mohl vyprávět! Já si na něj nepamatuji, ale protože učím, jsem již téměř třicet let „na místě činu“.

Jak to vypadalo v naší škole letos? Škola voněla. Vůně se linula chodbami, které paní uklízečky vypulírovaly čističem s příměsí citrusů. Voněly třídy na prvním stupni, kam přišli žáčci v nových přezůvkách, voněl druhý stupeň, protože dívky použily spreje, který právě frčí. Deváťáci voněli jinak, někteří si dali tajně jednu cigaretku a mysleli si, že to nikdo nepozná. Voněly nové učebnice a sešity, květiny ve vázách, voněl první oběd z kuchyně.

Zahájení nového školního roku proběhlo tradičně v jídelně. Ředitelka školy paní Mgr. Drahomíra Chytilová všechny srdečně přivítala a seznámila rodiče i žáky s organizací školy. Pak si paní učitelky s asistentkami odvedly své žáky. Ve třídách zodpověděly rodičům případné dotazy, chlapcům a děvčatům připomněly školní řád. Vychovatelky ze školní družiny rozdávaly zápisné lístky. Na děti z mateřské školy čekaly nové hračky a ve speciálních třídách se zpívalo. V celé škole bylo jako v úlu. „Tak vám to začalo“, s úsměvem konstatovala maminka, která doprovodila do třídy svoji dceru, „hodně pevných nervů.“ Poděkovala jsem a pomyslela jsem si: „A nejen nám“. Vážení čtenáři, tak ať je letošní školní rok 2014/2015 pro nás i pro vás úspěšný.

Mgr. Dagmar Machálková, spec. pedagog