Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:28:03
Poděkování sponzorům

Poslední srpnový týden měl různé podoby. Letáky marketů oznamovaly školákům, že prázdniny pomalu končí, řidičům na D1 se čas v dlouhých kolonách zdál být věčností, houbaři se pyšnili plnými košíky hub. Do škol se vrátili učitelé ze zasloužené dovolené, aby s ostatními zaměstnanci připravili vše potřebné pro zahájení nového školního roku 2014/2015.

Poslední srpnový pátek přišel do školy i náš třeťák Petřík Zdráhala v doprovodu svých rodičů. Za přítomnosti sponzora, ředitelky školy a vyučujících mu bylo předáno speciální pojízdné křeslo s lavicí od firmy MULTIP Moravia, s.r.o. Nábytkem se Petrovi dopomůže k jeho soběstačnosti při plnění úkolů ve vyučování i při sebeobsluze o přestávce. Učitelům se zajistí lepší dohled nad jeho bezpečností. Celý nákup kompenzačních pomůcek finančně zastřešil pan Ivo Pop a jeho přátelé, lidé, kteří mají srdce na správném místě. V dnešní době je obtížné někoho žádat o peníze, není povinnost peníze dávat. Pro naše sponzory to byla samozřejmost. Milí naši známí i neznámí, bez Vás by se pátek neuskutečnil. Chci Vás ujistit, že si toho velmi vážíme a moc a moc děkujeme.

Mgr. Dagmar Machálková, třídní učitelka