Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
25. 08. 2021    13:25:29
Vyhlášení volných dnů ředitelem školy 24.6. - 30.6.2021

 

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, volné dny v termínu od 24. 6. do 30. 6. 2021.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

 

Důvodem vyhlášení volna je rekonstrukce elektroinstalace školy.

 

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni zápisem do deníčků a žákovských knížek dne 17.6.2021.

                                                                      

Mgr. Roman Petružela

ředitel školy