Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
25. 08. 2021    13:36:14
Otevření školky 12.4.2021

Vážení rodiče,


od 12.4.2021 zahájena prezenční výuka v MŠ i ZŠ.

Výuka bude probíhat v nastaveném režimu při dodržování homogenity skupiny. Školní družina bude fungovat bez omezení, obědy zajištěny. Kdo nebude mít o obědy zájem, odhlásit tel. do pátku 9.4.2021 do 12:00hod.

V platnosti zůstávají protiepidemická opatření nastavená školou.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně ( pondělí, čtvrtek) Ag testy ( Singclean).

Žáci budou testováni v prostorách školy před vstupem do pavilonu tříd.

U žáků I.st., žáků speciálních tříd a dětí MŠ prosíme o součinnost rodiče, kteří za dozoru pdg. pracovníka provedou test na dítěti sami. Děkujeme za pochopení nastavení systému testování.

Žáci II.st. budou provádět testy formou samotestování za dozoru pdg. pracovníka.

Žák, který nebude přítomen v den testování, bude testován bezprostředně po svém příchodu.

 

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají zvládat tuto nelehkou situaci a jsou ochotni pomoci při testování svých dětí.

 

Mgr. Roman Petružela

       řed.školy