Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
25. 08. 2021    13:37:13
Ptačí hodina

Letos, stejně jako loni jsme se spolu s naší mateřskou školou zúčastnili celorepublikového sčítání ptactva. Díky tomuto projektu se Česká ornitologická společnost ve spolupráci s veřejností dozvídá, kteří ptáci u nás zimují.

Úkolem programu „Ptačí hodinka“ bylo naplnit ptačí krmítka ve školní zahradě a hodinu pozorovat ptáky přilétající za potravou. Pomocí klíče pak ptáčky rozpoznat a vše pečlivě zapsat.

Žáci ST I. a ST IV. Měly tento úkol spojený rovnou s projektovým dnem. Ptáci byli studijním námětem v matematice, čtení, psaní, hudební i výtvarné výchově. Chodbu vyzdobilo krmítko z papíru, ptačí nástěnky a slyšet byly písničky Čížečku, čížečku.., Bude zima bude mráz i rytmy ptačího tance. (viz fotogalerie)

Projektu se hodláme zúčastnit i příští rok, datum 7.- 9. ledna 2022 je již stanoven.

třídy ST I. a ST IV.