Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
25. 08. 2021    13:25:42
Informace o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19

S účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí následující:

  1. Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  2. Pro první stupeň ZŠ a speciální třídy se stávající režim nemění. Žáci jsou s třídními učiteli ve svých třídách, konec vyučování v 11:30 hod.
  3. Pro druhý stupeň ZŠ se stávající režim nemění. Žáci jsou s třídními učiteli ve svých třídách, konec vyučování v 12:00 hod.

Provoz ŠD bez omezení do 15,30 hodin.

V rámci vzdělávání i nadále platí omezení výuky hudební a tělesné výchovy.

 

Prosím rodiče, aby dodržovali nařízení školy, nevstupovali do budovy bez ochrany dýchacích cest a pokud možno omezili pohyb v prostorách vestibulu!

 

Za dodržování nařízení děkuji.

 

Mgr. Roman Petružela, řed.školy