Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
25. 08. 2021    13:37:17
Září v ST III

Začal školní rok. Všichni se těšili na své kamarády i vyučující. Žáci začali opakovat učivo, které bylo předmětem distanční výuky na jaře. 9. září byla ukázka sokolnictví VANCOS. Sáhnout si na sovu pálenou, vypustit z bedny kondora havranovitého, vyzkoušet si jeho přílet na ruku, vidět amerického jestřába v akci na kunu – to byl super zážitek.

Minulé pondělí jsme vyrazili na cvičení v přírodě. Na jeho konci byla návštěva Valašského ekocentra. Co bylo cílem? Cílem bylo seznámit se s přírodou na konci léta, s hmyzím domečkem, včelími úly, ovocnými stromy a jejich plody, zeleninou našich zahrádek, úkryty zvířat, významem hmyzu v přírodě. Viděli jsme mnoho zajímavého a netradičního. Na závěr musel každý projít bludištěm z proutí. Další návštěvu jsme si naplánovali na říjen, kdy se zaměříme na recyklaci.

Mgr. Dagmar Machálková, tř. učitelka