Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
25. 08. 2021    13:25:43
Upozornění ředitele školy

Upozornění!!

 V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR žádáme rodiče, aby nevcházeli do pavilonu tříd a případnou komunikaci s třídními učiteli řešili telefonicky a po domluvě. Dále prosíme rodiče, aby své děti předávali a vyzvedávali v prostoru vestibulu před šatnami. Tento prostor bude vyznačen.

V případě vydávání obědů do jídlonosičů, budou tyto předávány dozoru u šaten ve vestibulu školy.

 

Respektujte prosím nařízení vydaná školou.

 

Děkuji.

Mgr. Roman Petružela, ředitel školy