zs ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782

Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 08. 2020    15:24:28
ST III a COVID 19

Když jsme na začátku roku sledovali, jak se v Asii šíří nějaký virus, zřejmě nikoho nenapadlo, jak zasáhne do chodu našeho každodenního života.

Byl konec února a ve škole byl karneval. Byl to jeden z nejlepších karnevalů za posledních několik let. Pak následovaly jarní prázdniny a návrat do tříd. V obchodech začaly chybět některé potraviny. Z médií byly patrné signály, že se „něco děje“. Pak přišla středa a my jsme oznámili rodičům a žákům, že vláda uzavírá s okamžitou platností všechny školy a vyhlašuje nouzový stav. Jak to dlouho může trvat? Týden? Dva? Kdepak! Dnes už všichni víme, jak dlouhá a obtížná doba to byla.

Co se během těch několika týdnů dělo v naší třídě? Žáci zůstali doma a společně jsme přešli na výuku na dálku. PC a mobily to byl (a stále je) náš jediný kontakt. Pracovní listy, zadávání stran v učebnicích, čítankách, atlasech a časopisech, opis a přepis textů a příkladů, náměty pro pracovní, výtvarnou výchovu a online procvičování učiva, doporučení k pohybu v rámci možností. To vše a spoustu dalších pokynů dostávají žáci na domácí stoly a zůstává jen na možnostech rodičů a paní vychovatelek v dětském domově, jak učení rozplánují a jak se s tím všichni poperou. Zpětnou vazbu mám ve fotografiích některých žáků při učení i při trávení volného času. Vzájemně si je přeposíláme, aby byl náš kolektiv v kontaktu.

Kdy se ve třídě společně setkáme, nevím. Ale co vím s naprostou jistotou je, že těžkou zkoušku zvládli na výbornou jak žáci, tak rodiče a paní vychovatelky. Chci jim touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci. Děkuji. Přeji vám všem pevné zdraví, ještě nekonečnou trpělivost a hodně optimismu. Vydržte!

Dáša Machálková, tř.uč.