zs ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782

Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 08. 2020    15:22:18
Informace k zápisu

 

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis do ZŠ bude organizován dne 28.4.2020 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce může probíhat způsobem umožňující dálkový přístup:

  • emailem s předmětem emailu "Zápis do 1. ročníku" na email: posta@zsamskrizna.cz
  • doporučeně poštou s nadepsanou obálkou "Zápis do 1. ročníku"
  • prostým vložením označené obálky "Zápis do 1. ročníku" do schránky školy
  • osobní účastí při dodržování bezpečnostních opatření v době od 8:00 – 12:00hod.

K žádosti o přijetí je nutné doložit zprávu školského poradenského zařízení doporučující vzdělávání dětí ve školách zřízených podle §16 ods. 9 ŠZ.

Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského poradenského zařízení.

 

Žádost o přijetí a žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stážení v odkazu Dokumenty školy