zs ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782

Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 08. 2020    15:22:21
Informace pro učitele

 Vážení a milí kolegové,

   v souvislosti s eskalací počtu nakažených koronavirem a v zájmu ochrany našeho zdraví jsem se rozhodl odvolat páteční poradu 27.3.2020.

Procházíme bezprecedentním obdobím, které naše školství nepamatuje. Společně se učíme novým věcem, přijímáme nové výzvy a snažíme se šířit naše poselství i v takto nelehké době. Snad více než kdy jindy by dnes měla fungovat vzájemná spolupráce mezi školou a rodinou.

Žádám Vás proto, neustávejte ve svých apelech, nastavte si vhodné komunikační kanály tak, aby vyhovovaly Vám, ale také rodičům. Nezahlcujte žáky nadměrnými úkoly, vyberte ty profilové a buďte důslední v jejich plnění, spolupracujte s ostatními pedagogy. Poskytujte rodičům zpětnou vazbu a buďte také jim oporou, myslím, že jí dnes potřebuje každý z nás.

Věřím, že Vás případné nezdary neodradí, a budete hledat dál cestičky ke svým žákům. Vím, že to dokážete, protože jste skvělí učitelé.

 

Váš Roman. :)