zs ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782

Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 08. 2020    15:24:32
Co se děje v ST III.

Co se děje v ST III

Od začátku roku uběhly celé dlouhé tři měsíce. Co se za tu dobu v ST III stalo? Hned na úvod musím poznamenat, že jsme v jiném složení než vloni. Po odchodu dvou žáků, kteří ukončili školní docházku, na jejich místo přišla tříčlenná posila. Adaptace proběhla v pohodě, jsme bezva kolektiv. Máme svůj řád, své rituály, své povinnosti, své odměny za odvedenou práci. Opakování učiva proběhlo s úsměvem, bez pláče. V rámci cvičení v přírodě jsme zavítali do ZOO pana Jugy, toulali jsme se po Štěpánově, sbírali jsme přírodniny na podzimní tvoření v hodinách pracovní výchovy a za odměnu jsme si sedli na zmrzlinu do kavárničky před školou. Ale máme rádi i krátké vycházky po okolí s paní učitelkou Petrou a Katkou. Zdoláváme překážky v terénu, učíme se, jak se správně k přírodě chovat, jak se chovat ke známým i cizím zvířatům, pozorujeme změny počasí, všímáme si, čeho bychom si jindy nevšimli. A také jsme navštívili dvě divadelní představení a chystáme se do kina. A protože to tak rychle ubíhá, z ničeho nic je tu prosinec.

Mgr. Dáša Machálková