Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
30. 08. 2018    10:00:51
Školní kolo čtenářské soutěže

Školní kolo čtenářské soutěže proběhlo dne 12. 3. 2018 v 9:30 hodin ve školní knihovně, zúčastnilo se ho 14 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Žáci změřili své schopnosti při plnění různých úkolů- čtení připraveného i neznámého textu, poznávání pohádek, doplňování pravopisu, poznávání knih podle četby úryvků, vyhledávání opačných slov, doplňování přirovnání a luštění křížovky.

 1. kategorie:    1. místo   Kulichová Dorota                                      2. kategorie:     1. místo    Hradil Tomáš

                        2. místo  Šandor Imrich                                                                     2. místo    Číž Jan

                        3. místo  Lexová Monika                                                                    3. místo    Latiok Adam

                        4. místo  Šandorová Adéla                                                                 4. místo    Koleček Miroslav

Nejlepším blahopřejeme!

Mgr. B. Valášková