Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
30. 08. 2018    10:27:40
Vysvědčení se blíží

Před měsícem jsme se všichni těšili na vánoční prázdniny. Psali jsme dopisy na Boží Dar, zpívali jsme koledy, četli jsme v encyklopedii Vánoc, v pracovní výchově jsme tvořili adventní dekorace. Poslední prosincový školní den nám maminky poslaly cukroví a my jsme si připomněli vánoční tradice a zvyky.

Vánoce utekly jako voda a my opakujeme učivo za 1. pololetí. Ve čtení pracujeme s textem, v psaní opisujeme, přepisujeme slova a věty psacím i hůlkovým písmem, počítáme mince, přiřazujeme a třídíme základní geometrické tvary, měříme pravítkem, kovovým metrem i dřevěným skládacím metrem, ve výtvarné výchově tupujeme a pracujeme s bublinkovou fólií. Prostě je toho moc. Proč se tak všichni snažíme? Blíží se pedagogická rada a vysvědčení klepe na dveře.

Po třídních schůzkách jsou všichni v pohotovosti, všichni chtějí co nejlepší hodnocení své práce na vysvědčení.

Spolužákům přejeme, aby známky byly co nejlepší. Rodičům přejeme, aby byli maximálně spokojeni s výsledky práce svých dětí a pedagogům a jejich asistentkám přejeme, aby pololetní finále zvládli s profesionálním přehledem.

(foto ve fotogalerii)

Mgr. D. Machálková, ST3