Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
30. 08. 2018    10:27:29
PODĚKOVÁNÍ

Naše třída má týdně 7 hodin pracovní výchovy. Široká škála možností nám dává prostor, abychom žáky seznámili s netradičními technikami. Ve vyšších ročnících se žáci velmi často setkávají s prací s tavnou pistolí, malováním horkým voskem, pracujeme s drátem, vlnou, alobalem.

Nyní máme před sebou vánoční výstavu v Kelči a ve Valašském Meziříčí. Peníze na materiál je alfou a omegou každé hodiny. Rozpočet školy na nákup materiálu je omezen, proto sháníme sponzory, kteří mohou přispět materiálně i finančně. Nedávno jsem oslovila maminku mého žáka, která nám maximálně vyšla vstříc. Ve třídě máme polystyrenové kruhy, koule, jehlany a my vyrábíme věnečky, stromečky, svícny, tvoříme baňky. Výrobky najdete časem v galerii na webových stránkách.

Chtěla bych touto cestou PODĚKOVAT paní Ing. Doškové za materiální podporu, kterou naše třída obdržela. Velmi si toho ceníme. Děkujeme.

Mgr. Dagmar Machálková, ST3