Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
28. 08. 2017    12:28:20
Zápis do 1.třídy a MŠ - kritéria

Zápis do 1. třídy a mateřské školy pro školní rok 2017/2018 bude probíhat dne 25.4.2017 v době 8:00 -15:30 hodin.

Podmínkou přijetí na naši školu je vyšetření dítěte v SPC (speciálně pedagogické centrum), které na základě tohoto vyšetření vydá doporučení ke vzdělávání.

Zápis dětí probíhá zcela individuálně, v klidném prostředí a za přítomnosti rodičů. Úkoly děti plní hravou formou.  Přijetí do 1. třídy není podmíněno splněním všech úkolů.

Rodičům doporučujeme děti na zápis postupně pozitivně připravovat a procvičovat s nimi následující dovednosti.

-          Umět se představit

-          Poznávat základní barvy

-          Poznávat domácí zvířata a umět napodobit jejich zvuky

-          Postavit velmi jednoduchý model z kostek podle předlohy

-          Poznávat základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

-          Zvládnout jednoduché zobecňování ( např.: jablko, hruška, švestka= ovoce; pes, kočka, králík = zvířata )

-          Spojit významové dvojice (např.: pes – bouda, ptáček – hnízdo, slepice – vejce)

-          Kreslit jednoduchou postavu

-          Rozvíjet samostatnost při sebeobsluze

 

Zápis do mateřské školy je správní řízení, není spojen s plněním úkolů. Rodiče mají možnost navštívit mateřskou školu a seznámit se s jejím prostředím, vybaveností i metodami práce.

Nezapomeňte s sebou vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte!