Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
28. 08. 2017    12:41:01
Turistický kroužek - výlet do Prahy

Nadace Synot nám poskytla finanční příspěvek na činnost turistického kroužku, a tak jsme mohli s dětmi uskutečnit návštěvu našeho hlavního města – Prahy. Prošli jsme město Královskou cestou na Pražský hrad. Počasí nám přálo a tak jsme stihli navštívit i Petřínskou rozhlednu. Večer jsme si opekli špekáčky a zcela unaveni usnuli. Ráno po snídani jsme ve městě koupili dárky pro maminky a vláčkem rychle pospíchali domů.

B. Pelechová