Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
31. 08. 2016    09:58:57
Když školy mají své dny...

 Školy mají dny, kdy otevírají dveře veřejnosti a nabízejí možnost podívat se u nich „pod pokličku“. Ani my nejsme výjimkou. Co je naším posláním? Posláním naší školy je pomocí speciálních vzdělávacích metod a forem práce umožnit dětem i žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem dosáhnout na co možná nejvyšší stupeň vědomostí, dovedností a návyků.

Jaké jsou naše možnosti? Máme dva bezbariérové vstupy do školy, jak z ulice Křižná, tak z ulice Vodní. Pod vedením speciálních pedagogů žákům nabízíme pestrou výuku s možností individuálních vzdělávacích plánů. Na prvním stupni je v každé třídě nejméně jedna asistentka pedagoga, která s třídní učitelkou spolupracuje na netradičních formách práce. Třídy jsou vybaveny moderní audiotechniku, vyhledávané jsou interaktivní tabule, počítače s připojením na internet, od září mají speciální třídy iPady. Melodický zvonek oznamuje začátek a konec jednotlivých hodin. Třetím rokem máme v pavilonu tříd umístěnu mateřskou školu.

O tom všem se přišly přesvědčit učitelky MŠ Seifertova se svými malými svěřenci. Začátek prohlídky byl v ST 2, kde jsme jim ukázali speciálně zařízenou třídu pro žáky s poruchou autistického spektra. V mateřské škole připravily paní učitelky pro hosty program. Po něm jsme návštěvě otevřeli dveře do školní družiny, na druhý stupeň a do tělocvičny. Zpátky do školky se nikomu nechtělo, ale vyřešili jsme to pozváním na některou školní akci. Těšíme se na další setkání. Vážení čtenáři, přijďte také, rádi vás školou provedeme.

Mgr. Dagmar Machálková, spec. ped.