Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
31. 08. 2016    09:58:58
Poděkování

  Děkujeme sponzorům Deza, a.s., PWO Czech Republic, a.s., Alpine Bau CZ a.s. za finanční příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křižná 782, Val. Meziříčí.

Z darů jsme mohli zakoupit, mimo jiné, jednu z nejpotřebnějších pomůcek – chodítko v ceně 29 495,- Kč, které užívá chlapec s kombinovaným postižením navštěvující speciální MŠ.