Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
30. 08. 2016    09:59:11
Podzimní hrátky spec. tříd

 „Podzimní hrátky“ – tak nesla název společná akce speciálních tříd, na kterou jsme vyrazili 27. října. Sluníčko nás příjemně šimralo po tváři a doprovázelo celou cestu. Zamířili jsme do parku Abácie, kde jsme pozorovali zbarvenou podzimní krajinu a poznávali stromy, listy, plody. Všichni se snažili dle svých možností a sil pilně sbírat přírodniny, z kterých po návratu do školy tvořili dle vlastní fantazie „paletu podzimu“. A že mají naši žáci fantazii opravdu bohatou, o tom svědčí fotografie ve fotogalerii. A abychom si své nabyté vědomosti na závěr ještě zopakovali, vyplnili jsme pracovní listy s danou tematikou, zahráli si podzimní domino a složili podzimní skládačku. Všichni si zaslouží pochvalu.

Mgr. V. Vozihnojová, Mgr. J. Farbáková - učitelky ST