Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
31. 08. 2016    09:59:00
Seznamujeme s iPady

   S rostoucími možnostmi, které přinášejí nové technologie, roste potřeba je ovládat. Díky projektu „Škola digitálního věku“ jsme se mohli zapojit mezi 37 škol a seznámit se prostřednictvím seminářů s novinkami v oblasti ICT. Díky aktivní účasti 4 pedagogů ve zmiňovaném projektu jsme obdrželi 2 tablety a 2 notebooky. Slouží žákům ve třídách i dětským pacientům v nemocnici. Z rozvojového programu MŠMT – Kompenzační učební pomůcky a ESF OPVK jsme mohli zakoupit do speciálních tříd iPady. Žáci se s nimi postupně seznamují jak ve výuce, tak i v zájmovém kroužku. Aplikacemi procvičují svoje znalosti z rozumové a smyslové výchovy. V současné době hledáme na iPadech nejvhodnější počítačový program pro děti, které nemohou mluvit, psát, znakovat atp., a tudíž jsou odkázány na jiné způsoby komunikace.

Mgr. Dagmar Machálková - učitelka ST