Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
30. 08. 2016    09:39:50
Kámen v pravěku - 5.,6. třída

Jedním z nejzajímavějších témat ve vlastivědě ( pro šesťáky už v dějepisu) je pravěk. Období dějin lidstva, obestřené největším tajemstvím. Jen z archeologických nalezišť se dovídáme o tom, jak naši předkové žili a pracovali, každá informace je vzácná. Proto jsme uvítali nabídku lektorského programu a následně i tvořivé dílny, kterou pořádalo muzeum zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Celá akce byla umocněna prostředím, ve kterém se konala - Kostelem Nejsvětější Trojice, který sám o sobě stojí za prohlédnutí, včetně zajímavé zahrady a náhrobků sem dovezených.

 

Nejprve jsme si vyslechli krátký výklad o životě v pravěku a ve skleněných vitrínách jsme si prohlédli doklady o životě pravěkých lidí. Velmi nás překvapilo, že některé nálezy byly i z okolí Valašského Meziříčí, prý tudy opravdu lidé v pravěku putovali! Sympatický pan lektor nám ukázal, jak se tehdy kreslilo a jak se vyráběly první šperky, jak se kdysi mlelo obilí a rozdělával oheň. Následující týden, na tvořivých dílničkách, jsme si už mohli sami vyzkoušet, jak těžkou práci naši předkové měli. Co práce dalo umlít kamenem obilí nebo vyrobit na ručním hrnčířském kruhu hrníček či misku! Myslím, že všichni se zamysleli nad tím, jak dobře se díky moderním vymoženostem vlastně máme. Moc se nám celá akce líbila, bylo to vítané zpestření výuky. Už se těšíme, až si v listopadu vyzkoušíme tradiční valašská řemesla!

                                           

Další fotky najdete v naší fotogalerii.

                                                                                              Mgr. Jitka Korábečná