Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:27:04
Třináctý ročník Cykloběhu za ČR bez drog

Třináctý ročník CYKLOBĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG. Tak se jmenuje kampaň pořádaná protidrogovou organizací Pravda o drogách. V rámci této, protidrogové, kampaně organizátoři navštívili i naší školu. Asi hodinová přednáška na téma - 10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách – obsahovala spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Přednáška zaujala především svou jednoduchostí a praktickými příklady z praxe. Lektor se zaměřil na nejběžněji užívané látky mladistvými, jejich působení a zejména negativní dopady na jejich osobu. Osvěta, týkající se užívání návykových látek, je v této době důležitá, a myslím si, že tato přednáška naplnila všechny atributy našeho očekávání. Děkujeme!!!

Mgr. Roman Petružela