Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:29:54
Návštěva „mateřinky“ na dětském oddělení Valašské Meziříčí

  V měsíci březnu nás navštívily děti z naší „mateřinky“. Mohly se podívat, jak to u nás v ZŠ a MŠ při zdravotnickém oddělení chodí a zapojit se do programu, který jsme pro ně připravily. Děti byly velmi šikovné, malovaly si, stavěly, skládaly, hrály si,… Předvedly nám, co vše už umí a že se i v novém cizím prostředí dokáží pěkně chovat. Chvála tedy patří i jejich paním učitelkám! Děkujeme za návštěvu a doufáme, že zase brzy přijdete…

Bc. Veronika Vozihnojová, Mgr. Marta Vybíralová