Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:27:48
Beseda pro žáky 2. stupně

   Dne 18.2.2015 se uskutečnila beseda pro žáky II.st. na téma „ Nebezpečí sociálních sítí“. Informační a komunikační technologie jsou fascinující nástroje, které umožňují navázat virtuální vztahy, vytvářet virtuální skupiny lidí, kteří by se v „reálném“ životě nesetkali. Žáci se dozvěděli, že ne každý uživatel internetu je důvěryhodný, a že díky anonymitě uživatelů internetu lze jen velmi obtížně odhadnout, s kým komunikujeme. Z široké palety internetového nebezpečí a nebezpečí spojených s užíváním mob. telefonů byly vybrány jevy, které považuji za nejrozšířenější a nejnebezpečnější. Jedná se o Kyberšikanu, Kybergrooming a Kyberstalking. V závěru besedy byl dán volný prostor k dotazům, kdy žáci, spolu s lektorem, diskutovali a rozebírali konkrétní případy, a jak se v těchto konkrétních situacích zachovat.

 Mgr. Petružela Roman, preventista