Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:29:23
MUZIKOTERAPIE ve speciálních třídách začala

                                 

Při výchovně vzdělávacích činnostech dětí s mentálním postižením má hudba významné místo. Není důležité, jestli děti umí zpívat, či hrát na nástroje, hudba je prostředkem pro spolupráci. Co je ale podstatné? Podstatné je aktivní zapojení, zájem a pozitivní prožívání. Muzikoterapie nabízí možnost zábavnou formou procvičovat koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet komunikaci a řeč, vytvářet kontakty se spolužáky, prodlužovat dobu soustředění.

Na konci prvního pololetí jsme navázali na dobré zkušenosti s muzikoterapií z loňského školního roku. Opět se bude jednat o 10 setkání po 1 vyučovací hodině s paní Jindřiškou Letákovou, kde se naši žáci setkají s alternativními hudebními nástroji (bongy, djembe, šamanskými bubny, tibetskými mísami, dešťovými holemi, zvonky, koshi, Orffovými nástroji…). Do jednotlivých lekcí budou zařazovány různé formy činností od poslechu a vnímání hudby, přes relaxační cvičení až po procvičování rytmu, vyjádření emocí či komunikaci prostřednictvím hudebních nástrojů. Cílem bude posílení pozitivní skupinové dynamiky, souhra kolektivu tří speciálních tříd, vnímání jeden druhého, porozumění prostřednictvím hudby, vyjádření vlastních pocitů, zdokonalení motoriky, radost ze společného hraní až po nácvik zklidnění organismu relaxací. Těší se žáci, těší se vyučující. V pátek 6. února pokračujeme!

Dobré zkušenosti s muzikoterapií vedly k tomu, že škola vlastní základní sadu alternativních nástrojů. Využíváme je jak při terapii, tak v hodinách hudební výchovy.

Mgr. Dagmar Machálková, ST 1