Archiv
  
AKTUALITY    ZAMĚSTNANCI    PREVENCE    DOKUMENTY ŠKOLY    PROJEKTY    
  
  
24. 09. 2015    08:26:32
Nástavbový kurs bazální stimulace

V září se učitelky speciálních tříd a mateřské školky zúčastnily semináře Bazální stimulace pod vedením registrované lektorky Mgr. Ireny Savkové. INSTITUT Bazální stimulace pořádal dvoudenní Nástavbový modul, u kterého absolventky základního kursu nemohly chybět. Díky kolegyním ze ZŠ a MŠ Turkmenská ve Vsetíně se tak nedávno stalo. Vedl ho MUDr. Zdeněk Novotný, který nás seznámil s nástavbovými prvky konceptu. Teoreticky i prakticky jsme si osvojily optickou, auditivní, orální, olfaktorickou a taktilně haptickou stimulaci.(viz fotogalerie) Velké množství odborné literatury, videa i vlastní praktické zkušenosti – to byla deviza, kterou nás pan doktor doslova zaplavil. Skripta a osobní poznámky nám napomohou, abychom nové poznatky přenášely do vlastní práce.

Mgr. Dagmar Machálková, ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí , Křižná 782