Aktuality
  
  
21. 06. 2022    11:59:11
Ředitelské volno ve dnech 29. a 30.6. 2022

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, volné dny v termínu od 29. 6. do 30. 6. 2022.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

 

Důvodem vyhlášení volna je rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách školy.

 

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni zápisem do deníčků a žákovských knížek dne 22.6.2022

                                                                  

                  

 Mgr. Roman Petružela, ředitel školy