Aktuality
  
  
26. 08. 2021    10:03:15
Zahájení školního roku 2021 - 2022

Vzhledem k nedokončeným opravám na rozvodech elektroinstalace se začátek školního roku přesouvá na pondělí 6.9.2021.

Testování žáků proběhne 6.9.2021 před slavnostním shromážděním, které se uskuteční v jídelně školy v 8,15 hodin. 

 

Žáci, kteří se stravují a neodhlásí si na  tento den oběd, poobědvají v cca 10 hodin.

Družina v pondělí není zajištěna.

 

Doporučujeme rodičům, aby nosili v budově školy respirátory příp. roušky.

 

Omlouváme se za vzniklé komplikace se začátkem škol. roku a děkujeme za pochopení!

Mgr. Roman Petružela, ředitel školy